Bli snabbare löpare

Många säger att de har en önskan om att bli snabbare, vad de då oftast egentligen menar är att bli mer uthållig i högre farter. Jag skiljer nämligen på dessa två förmågor. Egentligen handlar snabbhet om arbete som varar i max 8-10sek. Efter det övergår det till snabbhetsuthållighet vilket varar mellan ca 10-30sek. Intensiteten ligger kring 90-100% av maxfart.

Just snabbhetsuthållighet är något jag låter mina coachingkunder jobba med, oavsett vilken distans de tävlar på.

Det som kännetecknar ett fartpass är arbete under kort tid med lång vila. Blir vilan för kort finns risken att man inte längre kan hålla den tänkta farten vilket medför att man inte kommer uppnå passets syfte. Ett av syftena är att även i högre farter få ett stabilt rörelsemönster och på så vis bli mer ekonomisk i sin löpning. Liknande pass som visas nedan har uppenbarligen haft mycket positiv inverkan på de jag hjälper med träningen. Jag rekommenderar därför denna form av träning till er som vill ta er löpning till nästa nivå.

Exempel på pass kan vara:

uppv. ca 20 min

3 varv på (4x150m, vila 2min) setvila 3-4min, gärna gåendes.

Nerjogg 10min

Nerjogg är dock ett diskuterat ämne. Beroende på vad man vill med passet kan man med fördel skippa nerjoggen. Studier han visat att man vid nerjogg går miste om den efternedbrytning i muskeln som sker efter avslutad intensiv aktivitet. Men det kanske jag skriver om en annan dag. När farten ökar är det nödvändigtvis inte stegfrekvensen som ska öka, det är steglängden som ska bli längre. Men se fortfarande till att fotisättningen inte sker framför kroppen.

Öpnna i nytt fönster