Kallelse till årsmöte för Svenska Triathlonförbundet

Hem / Kallelse till årsmöte för Svenska Triathlonförbundet
img_6775_lag.jpg
Foto: Jens Rydén
Kallelse till årsmöte för Svenska Triathlonförbundet
2017-12-17 12:00
Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2018 kommer att hållas lördag 17 mars på Scandic Park i Stockholm. Inbjudan med mer information kommer senare.
  • Uppdaterad: 2017-12-17 14:48

Årsmötet är svensk triathlons högsta beslutande organ. I detta forum bestäms inriktning på vår verksamhet och alla föreningar i landet har var sin röst på mötet. Det hålls också val till bland annat förbundsstyrelse på årsmötet. Prata med styrelsen i din förening så att ni är representerade på mötet och kan vara med och påverka besluten.

Alla som röstar på årsmötet måste ha med sig en fullmakt undertecknad av föreningens firmatecknare.

Motioner

Om du eller din förening har ett förslag (motion) som ni vill att årsmötet ska diskutera och fatta beslut, skicka den så att den är förbundsstyrelsen tillhanda senast 16 februari 2018. 

Rätt att inkomma med motioner har förening som är ansluten till Svenska Triathlonförbundet medlem i sådan förening. Motion från medlem i ansluten förening ska vara försedd med föreningens utlåtande.

Motionen med utlåtande skickas via mejl till EmailEncoderEmbed.aspx?it=x%7Du~N(s(vt%7D(sz(t(rxp(tw%7B~%7D8~(rv eller med vanlig post till Svenska Triathlonförbundet, Nedre Kaserngården 5, 415 28 Göteborg.

 

Inbjudan

Kallelse med mer information går ut till medlemsföreningarna senast två månader före årsmötet via e-post.

Skribent: Therése Oskarsson Epost: Adressen Gömd
Öpnna i nytt fönster